Asiad Hakkında

Misyonumuz

 Bizler, hür teşebbüsü savunan, girişimci ruha sahip iş adamlarıyız. 

  • Mensubu olduğumuz ASİAD’ın müstakil sıfatının önemli olduğuna inanıyoruz.
  • Devletten rant sağlamak yerine vergilerimizle, yatırımlarımızla, istihdama yönelik çabalarımızla, devlet mekanizmasına katkı sağlamak gayreti içindeyiz.
  • Bağımsızlığın, ülkemizin büyük devlet olma geleneğinin tabii bir uzantısı olduğuna inanıyoruz.
  • İktisadi hayatta tekelleşmeye, açık ve gizli sömürüye karşıyız.
  • Kazanırken hakka ve adalete uygun, harcarken de israftan kaçınan bir çizgi tutturmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. 
  • Tüm insanlarla tüm çevre ile ve tabi ki, kendisiyle barışık bir denge içinde, her günümüzü bir ötesinden daha iyi hale getirme çabasının çok daha tercih edilir bir hedef olması gerektiğini savunuyoruz. 

“ANADOLU ASİAD İş Dünyasının birleştirici gücüdür”

Tüm sektörleri aynı çatı altında buluşturan model bir sivil toplum kuruluşu ASİAD;

Anadolu iş insanlarının her katmanında iş yapan ve geniş bir yelpazeyi temsil eden iş dünyasının kaynaştırmak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, bölgesel, sektör el ve ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasını sağlamak, potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak, bölgesel ve sektör el kalınma vizyonları geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak, projeler geliştirmek, iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşması çalışmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü girişimci nitelikleri geliştirmek, çevre ve insan sağlığı ekoloji, ve ekosistem sağlığı ile ilgili olarak halka ve üyelerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak, kamuoyuna yönelik olarak eğitici çalışmalarda bulunmak, bu tür çalışmalarda çeşitli kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Bu amaçla, ülkemizin tanıtılmasında, gelişmesinde ve sorunlara yönelik çalışma yapan ve yapacak olanların bir araya gelmelerini sağlamak ve oluşturulan platformu buluşma noktası olarak görmektir.
Bu buluşma noktasında, ülkemizin yetişmiş değerli sanayicilerini, iş adamlarını, içinde yer aldıkları sivil toplum kuruluş temsilcilerini, vizyon misyon ve amaç çerçevesinde mücadele alışkanlığı devam ettirmek, vatani millet ve bayrak sevgisi ile devam edecek olan bir gönüllü birlikteliği oluşturmak amacı ile kurulmuştur.

Milli ve Manevi Değerlere Bağlı,
Katılımcı, Ekip Çalışmasına İnanan,
Süreç Yönetimi Anlayışı ile Çalışan,
Duyarlı, Güvenilir, Gönüllü, Siyasi Partilere Karşı Tarafsız ve Bağımsız
Dayanışmacı, Yardımsever, Paylaşımcı, Öncü,
Özverili, Kaliteyi Yaşam Tarzı Olarak Benimseyen, Bilinçlendirici, Hoşgörülü,
Önyargısız, Şeffaf, Ayrımcılığa Karşı.

Tüm sorularınız için iletişim 0533 406 52 78

" ASİAD Tanıtım Broşürü " hemen inceleyin...

Bizler, hür teşebbüsü savunan, girişimci ruha sahip iş adamlarıyız.

Devletten rant sağlamak yerine vergilerimizle, yatırımlarımızla, istihdama yönelik çabalarımızla, devlet mekanizmasına katkı sağlamak gayreti içindeyiz. Bağımsızlığın, ülkemizin büyük devlet olma geleneğinin tabii bir uzantısı olduğuna inanıyoruz.

Dernek Tarihçesi

Dernek tarihimiz ile kuruluş, gelişim aşamalarını detaylı olarak gözlemleyebilirsiniz.

Kuruluş

2nd Feb, 2018

Exhibition Planning & Exhibition Management

21st Jul, 2018

Growth internationallyfirst half of the 2018s

19th Aug, 2018

The purpose of the business plan

2nd Jan, 2019

Focus business history on what matters to planning

22nd Sep, 2019

History to Unite and Inspire People

2018

Establishment of Constrio

8th Jul, 2018

Registered as a construction company

18th Aug, 2018

Construction bought the Greek company Delta

27th Sep, 2018

For lean business plans, operational plans, and strategic plans

8th Jul, 2019

Award winner