Anadolu Birleştirici Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD)’dan Kıdem Tazminatına İlişkin Öneri

  • Anasayfa
  • Bizden Haberler
  • Anadolu Birleştirici Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD)’dan Kıdem Tazminatına İlişkin Öneri

Anadolu Birleştirici Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD), özel sigorta şirketleri tarafından kıdem tazminatı sigortası uygulamasının geliştirilmesi ve bu uygulamaya devlet garantisi sağlanarak iş veren için cazip hale getirilmesi önerisinde bulundu.

Anadolu Birleştirici Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD)’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek, kıdem tazminatı fonu kurulması tartışmalarına ilişkin görüşlerinin yer aldığı bir taslak çalışma hazırladı.
Taslakta, kıdem tazminatının hesaplanmasında, son brüt ücretin tüm çalışma hayatının başından itibaren uygulanması esasından vazgeçilmesi gerektiği belirtilerek, net ücretin esas alınması savunuldu.
Hesaplamada çalışanın hak kazandığı yıllar itibariyle her yıl için o yıla ilişkin ücretin değerlendirilmesi gerektiği ifade edilen taslakta, “Bu uygulamanın kabulü halinde işveren tarafından çalışanların ücretlerine zam yapılması gündeme geldiğinde, işveren, çalışanını kaybetmemek için daha esnek düşünebilecektir” görüşüne yer verildi.

“Fon uygulamasını doğru bulmuyoruz”
Taslakta, bugüne kadar yaşanan uygulamalara bakıldığında, fon uygulamasının sağlıklı yürümediğini tespitine yer verilerek, derneğin fon uygulamasını doğru bulmadığı kaydedildi.
Fon uygulaması yerine yapılabilecekler hakkında da önerilerin bulunduğu taslakta, özel sigorta şirketlerince yapılan emeklilik sigortasına paralel olarak, yine özel sigorta şirketleri tarafından, kıdem tazminatı sigortası uygulamasının geliştirilmesi, bu konuda işverenleri ve çalışanları teşvik edici uygulamaların desteklenmesi gerektiğini belirtildi. Taslakta, bu uygulamanın geliştirilmesi halinde, devlet garantisi sağlanmasının ve uygulamanın işverenler için cazip hale getirilmesinin önemine işaret edildi.

Taslakta, yeni uygulama kapsamında toplanacak olan kıdem tazminatının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahsil edilmesi, ayrı bir hesapta toplanması ve hesap için devlet garantisi sağlanması gerektiği kaydedildi.
Kıdem tazminatı fonuna yapılan ödemelerin gelir vergisi matrahından düşürülmesi önerisinin yer aldığı taslakta, şu görüşlere yer verildi.
“Kıdem tazminatı ölüm, çalışamayacak hale gelmek ve emekli olmaya hak kazanmak hallerinde ve tek seferde ödenmelidir.
İşsizlik Sigortası’nda toplanan paralardan, kıdem tazminatı ödemesinde kullanılmak üzere, işverene faizsiz kredi kullanma olanağı sağlanmalıdır. Böylece zaten konunun tarafları tarafından ödenmiş olan para, yine konunun taraflarının menfaatlerine kullanılmış olacaktır.” – İstanbul

Kaynak: TAA  FY

Leave A Comment