Ankara Şubesi

Ankara Şubesi (4)

ASİP

Avrupa Sivil inisiyatif Platformu Başkanı Sedat Demir

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK

TİM

Türkiye ihracatçılar Meclisi

Yalçınkaya

Yalçınkaya İnşaat