Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

 

ASİAD.ORG.TR
Gizlilik Sözleşmesi
Çerez Politikası

 • Gizlilik Sözleşmesi, internet üzerinden kullanıcılar arasında yürütülen online ASİAD (asiad.org.tr) üzerinden paylaşılan veri, görsel ve materyallerin konusu ile ilgili olarak, gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin, ilgili kişinin onayı alınmadıkça, herhangi bir üçüncü kişiye şahsına temin edilerek değiştirilmemesi gereken sözleşmedir. Bu sözleşme ile gizliliğin asiad.org.tr sitesindeki gizlilik koşulları belirlenir.
     Bu sözleşme ile online ziyaretçiler, fikirlerin çalınmasından ve aynı zamanda henüz tamamlanmamış ve üzerinde çalışılan bir dijital materyalin üçüncü kişilerce değiştirilmemesi ve üzerinde fikir beyan sahiplik beyan edilmemesi koşulu ile korunmuş olur.
  * Bu web sitesi https://asiad.org.tr üzerindeki beyanlar tamamen gerçek beyanlardır. 
  Bu site asla aldatıcı, yalan, bilgi, belge, dijital materyal, duyuru ilan ve açıklama içeremez.
  * ASİAD Derneği'nin dijital materyalleri ve verileridir.
  Bu verilerin sonradan değiştirme ve kullanma hakkı sadece TRTAJANS'a verilmiştir.
                                                        Nasıl Kullanılır?

 • Bu web sitesi taraflara, bir diğer kişi, firmayı, kurum, kuruluş, dernek vs gibi benzeri üzerinde online paylaşılan her türlü fikir, dijital materyal ve projelerin üzerinde kontrol hakkı sağlar. Kamuyu ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemek bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için kullanılan bu sözleşme, bilgi alışverişinin hangi amaçla yapılacağı, bilgilerin dijital veri ve materyallerin ne kadar süreli tutulacağı, bilgilerin, dijital veri ve materyallerin ancak izin verilen normlarda üçüncü kişilerce değiştirilebileceği, kamuya açık herkese dijital verilerin iletilebileceği ve ihtilaf ve tekzip edildiğinde ASİAD Yönetim Kurulu'nca tekrardan düzenlenebileceği, iade veya imha edileceği gibi güncelleme hükümler içerir.
                                                       
 •                                  * Acil bir güvenlik ve gizlilik sözleşmesi ihlali durumunda

 • ASİAD Genel Başkanı (Yücel YALÇINKAYA) tarafından Yönetim Kurulu kararı aranmaksızın önlem ve tekzip ve güncelleme, düzenleme ve dijital verilerin değiştirilmesi hususu, ilgili güvenlik ve gizlilik durumunun sağlanması için yukarıda belirtilen aciliyet durumlarında Başkan'ın kişisel kanaat ve yetkisine bırakılmış aciliyet ve güvenlik endişesi olmayan kamuya açık bu site (asiad.org.tr) üzerindeki bütün işlemler her türlü dijital veri güncelleme düzenleme duyuru ilan ve haber ASİAD Yönetim Kurulu'nun iznine tabidir.
  * Bu sözleşmeyi ihlal edenler, ziyaretçiler, online kullanıcılar hakkında korunması yönünde çaba göstermeyen ilgili taraflar, tazminat ile cezalandırılır. Bu sebepten ötürü cezai şart hükmü bir gizlilik sözleşmesinin olmazsa olmazıdır. Cezai şart tutarının caydırıcı olması ve karşı tarafın gizliliği ihlal ederek elde edebileceği muhtemel gelirden yüksek olması da sözleşmenin işlerliği açısından önem arz etmektedir.
  * Bu gizlilik sözleşmesi ve çerez politikası uluslararası standartlara uygun web sitesi çerez güvenliğini teyit ederek kişisel verilerin kamu yararına uygun toplanmasını münhasır kılar. Bu gizlilik sözleşmesi çerez güvenliği için yasal mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.
                                                                        Yasal Dayanak

 • * Türkiye' deki kanunlarda gizlilik sözleşmesinin çerez politikalarını düzenlendiği bir kanun maddesi yer almamaktadır. Gizlilik Sözleşmesi' ne ve çerez politikalarına Türk Borçlar Kanunu' ndaki genel sözleşme hükümleri, İş Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.